Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

השיעור האחרון של הסמסטר התקיים -

1
done
by
מיין לפי

TCP congestion control

1
done
by
מיין לפי

TCP congWin variable

1
done
by
מיין לפי

לבנה המציאה מקלדת אלחוטית, המתקשרת בתקשורת אמינה (שכבת תעבורה של TCP) מעל Wi-Fi עם המחשב. כדי לקבל תגובה מהירה עליה:

1
done
by
מיין לפי

בקשר UDP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
done
by
מיין לפי

האם המשפט הבא נכון: "בפרוטוקול HTTP על גבי רשת ללא שגיאות ואיבודים כל חבילות ה IP יגיעו בהתאם לסדר שליחתם אל תהליך היעד".

1
done
by
מיין לפי

נתונה ארכיטקטורת הרשת הבאה: כמה מתחמי התנגשות קיימים ברשת הנתונה לעיל?

1
done
by
מיין לפי

מהו האורך המינימלי של מסגרת UDP?

1
done
by
מיין לפי

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם ידוע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו 7- והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

1
done
by
מיין לפי

RSA משמש ל:

1
done
by
מיין לפי