Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

השיעור האחרון של הסמסטר התקיים -

1
done
by
מיין לפי

TCP congestion control

1
done
by
מיין לפי

TCP congWin variable

1
mood
by
מיין לפי

לבנה המציאה מקלדת אלחוטית, המתקשרת בתקשורת אמינה (שכבת תעבורה של TCP) מעל Wi-Fi עם המחשב. כדי לקבל תגובה מהירה עליה:

1
done
by
מיין לפי

בקשר UDP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
done
by
מיין לפי
by Nikol Rafalovich
Nikol Rafalovich 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 93
יש עוד שאלה בדיוק כזאת שבה החבילהה השישית הולכת לאיבוד והתשובה הנכונה היא time out. מישהו יודע מה באמת התשובה הנכונה?
by
by Idan Hauser
Idan Hauser 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 98
בקשר TCP זה Timeout וUDP זה כלום
by

האם המשפט הבא נכון: "בפרוטוקול HTTP על גבי רשת ללא שגיאות ואיבודים כל חבילות ה IP יגיעו בהתאם לסדר שליחתם אל תהליך היעד".

1
done
by
מיין לפי

נתונה ארכיטקטורת הרשת הבאה: כמה מתחמי התנגשות קיימים ברשת הנתונה לעיל?

1
done
by
מיין לפי
by Tal Aharon
Tal Aharon 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 21
למה?
by
by Adani Netta
Adani Netta 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
HUB מעביר את המידע דרך כל היציאות ולכן אין התנגשות בו SWITCH זה לפי מספר הסגמנטים ולכן 4 ליציאות ואחד לכניסה - סהכ 5 ROUTER זה לפי מספר היציאות - עוד 4
by

מהו האורך המינימלי של מסגרת UDP?

1
done
by
מיין לפי

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם ידוע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו 7- והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

1
done
by
מיין לפי

RSA משמש ל:

1
done
by
מיין לפי