Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערך שרתי ה-DNS בעולם הינו

1
done
by
מיין לפי

למדנו על מנגנון nonce. איזו התקפה הוא נועד למנוע?

1
done
by
מיין לפי

בקשר TCP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
done
by
מיין לפי

לבנה המציאה מצלמת וידאו אלחוטית, המתקשרת בתקשורת אמינה (שכבת תעבורה של TCP) מעל Wi-Fi עם המחשב. כדי לקבל תגובה מהירה עליה:

1
done
by
מיין לפי

הניחו שבנתב נתונה טבלת הניתוב המובאת בזאת. הנתב יכול להעביר את החבילות ישירות דרך Interfaces 0, 1 או להעביר לרשתות A או B או C. להיכן הנתב ינתב את החבילה עבור היעד 10.4.130.191?

1
done
by
מיין לפי

Wireshark מאפשרת לתפוס תעבורה על ה-local host

1
done
by
מיין לפי
by Gal Aviezri
Gal Aviezri 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 255
זו טעות. בתרגילי הבית תפסנו פאקטות שנשלחו ב127.0.0.1
by
by Nikol Rafalovich
Nikol Rafalovich 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 93
אז התשובה הנכונה היא שיש לסמן במפורש בתוכנה?
by
by דניאל סיאונוב
דניאל סיאונוב 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
אולי בגלל שlocal host לא מוציא את ההודעה החוצה אלא מגלגל אותה חזרה כאילו התקבלה הרגע אז זה לא באמת תעבורה? ובשאלה הם רצו לראות "תעבורה"
by
by Nikol Rafalovich
Nikol Rafalovich 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 93
השאלה מה מבחינתך זה תעבורה? ממה שאני מבינה זה אומר שמתקיימת העברת מידע או הודעות, במקרה הזה גם במטלה השנייה וגם בשלישית הצלחנו לתפוס
by

מהו האורך המינימלי של מסגרת IPv4?

1
done
by
מיין לפי

נתון נתב עם שתי יציאות (interfaces), כל אחת מחוברת לרשת מקומית Ethernet שונה. לנתב יש שתי טבלאות ARP ,אחת לכל יציאה. בהתאם לנלמד בכיתה, האם ייתכן שאותה כתובת IP תופיע בשתי הטבלאות?

1
done
by
מיין לפי

מהם היתרונות בהתקנת Proxy Server ברשת מקומית?

1
done
by
מיין לפי
by Tal Lev
Tal Lev 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 36
התשובה הנכונה היא "הקטנת זמן התגובה הממוצע לבקשות של לקוח"
by
by Tal Lev
Tal Lev 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 36
תיקון - יש טפסים שזה ככה ויש טפסים שזה אחרת.
by

מהו האורך המינימלי של מסגרת Ethernet?

1
done
by
מיין לפי