Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

החיסון המוחלש נגד נגיפי הפוליו נחשב כטוב יותר לעומת החיסון עם הנגיף המת כי

1
done
by
מיין לפי
by Gaya Levy
Gaya Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זה תשובה ה' לפי מבחן 2018 מועד א
by

התמרה של תא נורמלי לסרטני יכולה להיגרם על ידי

1
done
done
by
מיין לפי

הרטרוווירוסים מהקבוצה הלאוקימית גורמים ללאוקימיות בחיות רק כעבור זמן רק מההדבקה כי

1
done
by
מיין לפי

הנגיף HTLV-1 גורם ללאוקימיה חריפה וקטלנית רק כעבור זמן רב מההדבקה ובחאוז נמוך מהאנשים המודבקים כי

1
done
by
מיין לפי

החיסון הפאסיבי יכול להיות יעיל כאשר

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן בחיסון סביל?

1
done
שחזור רוקחות
by
מיין לפי

במעבדה הקלינית לוירולוגיה בסורוקה, הדביקו תאים הומניים בנגיף ה- HIV, לאחר מכן הוסיפו למצע הגידול תימידין מסומן רדיואקטיבית, וזמן קצר אחר כך (כשעתיים) קצרו את התאים והפרידו את גרעינים משאר חלקי התא. באילו מהאיזורים הבאים בתא ימדד הסימון הרדיואקטיבי?

1
done
שחזור רוקחות
by
מיין לפי

מה נכון לגבי נגיף DNA?

1
done
שחזור רוקחות
by
מיין לפי

הסיבה שזני שפעת אשר מדביקים עופות- לרוב אינם מדביקים בני אדם היא:

1
done
שחזור רוקחות
by
מיין לפי

החיסון העונתי המרובע לשפעת משתנה משנה לשנה משום ש:

1
done
שחזור רוקחות
by
מיין לפי