Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אציטילציה של היסטונים

1
done
by
מיין לפי

בחרו את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי

מהו המנגנון המולקולרי הגורם לאינאקטיבציית X

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין זרחון על סירין מספר 5 לבין זרחון על סירין מספר 2, ב- C-terminal domain באנזים RNA polymerase ii

1
done
by
מיין לפי

ברצף DNA מסוים התגלתה מוטציה במקטע שנמצא up-stream לגן A. כתוצאה מכך חלה ירידה משמעותית בכמות חלבון A בתא. סביר להניח שהמקטע אשר חלה בו מוטציה משמש כ:

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין אנדונוקלאז לאקסונוקלאז

1
done
by
מיין לפי

לאיזה פולימראז מהנתונים יש את ה-processivity הגבוה ביותר

1
done
by
מיין לפי

במרבית התאים באדם הבוגר ההבדל בהימצאותו של הגן המקודד לטלומראז בהשוואה לאחד הגנים אשר מעורבים בתהליך הנשימה התאית הינו בכך

1
mood
by
מיין לפי

תפקידו של האנזים ליגאז הוא

1
done
by
מיין לפי

מי מהתכונות הבאות שונה בין הכפלת הגנום האאוקריוטי לבין הכפלת הגנום ההטרוכרומטיני

1
done
by
מיין לפי