Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפרשה אנדוקרינית היא

1
done
by
מיין לפי

מערכת ההפרשה הפנימית פועלת לשם השגת בקרה הומאוסתאטית בדומה ל, ובמשולב עם-

1
done
by
מיין לפי

היכן נוצרים ההורמונים הפועלים בגופם של בעלי חיים?

1
done
by
מיין לפי

הורמונים ידועים כחומרים המופרשים ע"י בלוטות, ישירות לתוך הדם. איך תסביר את העובדה שהם פועלים בדרך כלל רק באברי מטרה מסוימים המגיבים להם?

1
done
by
מיין לפי

הלבלב הוא בלוטה "דו תכליתית": הוא מתפקד הן כבלוטת הפרשה פנימית והן כבלוטת הפרשה חיצונית, זה בא לידי ביטוי בכך שהוא:

1
done
by
מיין לפי

מתן אינסולין לחולה סוכרת יגרום:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לומר על ההורמונים אינסולין וגלוקגון?

1
done
by
מיין לפי

משוב שלילי הוא -

1
done
by
מיין לפי

קולטן (רצפטור) הוא -

1
done
by
מיין לפי

הורמונים הם -

1
done
by
מיין לפי