Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. איזה אירוע מסמל את ראשיתה של התקופה ההלניסטית בארץ ישראל?

1
done
by
מיין לפי

מי היו ה"דיאדוכים"?

1
done
by
מיין לפי

למה נועד מוסד ה"גימנסיון"?

1
done
by
מיין לפי

מי שלט על ארץ ישראל ברוב שנות המאה השלישית לפני הספירה (לערך 200-300 לפני הספירה)?

1
done
by
מיין לפי

5. מה הייתה בירתה של הממלכה התלמית?

1
done
by
מיין לפי

6. אנטיוכוס הד' הגיע לשערי אלכסנדריה בשנת 168 עם כוחות צבע רבים, אך חזר על עקבותיו ולא כבש את העיר. מדוע?

1
done
by
מיין לפי

7. מה הביא למרד החשמונאים?

1
done
by
מיין לפי

8. מתי טיהרו היהודים את בית המקדש תחחת הנהגתו של יהודה המקבי?

1
done
by
מיין לפי

9. מי ירש את יהודה המקבי כמנהיג כוחות ההתנגדות היהודיים?

1
done
by
מיין לפי

10. מי הייתה האישה היחידה ששלטה כמלכה מבית חשמונאי?

1
done
by
מיין לפי