Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

25. מה היה אופייה של תקופת הנציבים השנייה בארץ ישראל(בין השנים 44-66 לספירה)?

1
done
by
מיין לפי

28. חוץ מהקרבנות שהוקרבו בבית המקדש עצמו, כיצד היה הר הבית למרכז פעילות יהודית במאה הראשונה לספירה?

1
done
by
מיין לפי

29. בין הגורמים החשובים להתפרצות המרד הגדול בשנת 66 לספירה ניתן למנות:

1
done
by
מיין לפי

30. מי ישב בממשלה היהודית שהוקמה עם התפרצות המרד הגדול?

1
done
by
מיין לפי

32. היכן הוקם מרכז רבני חדש אחרי המרד הגדול?

1
done
by
מיין לפי

35. לפי חז"ל, מה הייתה אחת מתוצאותיו קצרת הטווח של כישלון מרד בר כוכבא?

1
done
by
מיין לפי

36. מה קרה באושא שבגליל אחרי מרד בר כוכבא?

1
done
by
מיין לפי

38. לפי מה שלמדנו בכיתה, מה היה יחסם של הקיסרים מהשושלת הסוורית (כגון: ספטימיוס סוורוס, אלאגבולוס, קרקלה ואלכסדר סוורוס) ליהודים?

1
done
by
מיין לפי

39. במה התאפיין אמצע המאה השלישית לספירה(בין השנים 284-235 לספירה לערך) באימפריה הרומית?

1
done
by
מיין לפי

40. היכן נערך התלמוד הירושמי?

1
done
by
מיין לפי