Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הביט השני בקצב 2 של המנצח הוא:

1
done
by
מיין לפי

קבוצת כלי ההקשה בתזמורת סימפונית ממוקמת:

1
done
by
מיין לפי

ברשימה המצורפת, איזה כלי מסוגל לנגן גבוה יותר מהשאר:

1
done
by
מיין לפי

מספר המיתרים בצ'לו, בתזמורת סימפונית ,הוא:

1
done
by
מיין לפי

בסויטה של באך הריקוד המהיר הוא:

1
done
by
מיין לפי

שתי יצירות הבלט הידועות ביותר של סטרוינסקי, בהם שיתף פעולה עם דיאגילב, הם:

1
done
by
מיין לפי

אחת מבין ההגדרות הבאות היא נכונה, ציין איזו:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בסימפוניה השביעית של בטהובן:

1
done
by
מיין לפי

איזו יצירה, מהיצירות הבאות ,נוגנה בקונצרט של הסינפונייטה:

1
done
by
מיין לפי

כדי להתחיל צליל בעוצמה נמוכה בקונטרבאס , ולהגבירו בהדרגה כדאי להשתמש:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי