Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כשכנר ירצה לנגן בלי קשת, כלומר על ידי פריטת המיתרים באצבעות בלבד, הוא יבחר באפקט:

1
done
by
מיין לפי

הפרק השני בקונצ'רטו הרביעי של בטהובן לפסנתר ולתזמורת כתוב:

1
done
by
מיין לפי

ברוב הסימפוניות יש

1
done
by
מיין לפי

פלגי המים ביצירתו של סמטנה "המולדבה" מנוגנים על ידי:

1
done
by
מיין לפי

בקונצרט של יוני רכטר ניגן כסולן -נגן כלי ההקשה של התזמורת ג'פרי קובלסקי - ביצירה לסנטור ולתזמורת, על:

1
done
by
מיין לפי

בקונצרט של יוני רכטר ניגן כסולן -נגן כלי ההקשה של התזמורת ג'פרי קובלסקי - ביצירה לסנטור ולתזמורת, על:

1
done
by
מיין לפי

בקונצרט של יוני רכטר ניגן כסולן - נגן כלי ההקשה של התזמורת ג'פרי קובלסקי - ביצירה לסנטור ולתזמורת, על:

1
done
by
מיין לפי

בקונצרט של יוני רכטר ניגן כסולן -נגן כלי ההקשה של התזמורת ג'פרי קובלסקי - ביצירה לסנטור ולתזמורת, על:

1
done
by
מיין לפי

בקונצרט של יוני רכטר ניגן כסולן -נגן כלי ההקשה של התזמורת ג'פרי קובלסקי - ביצירה לסנטור ולתזמורת, על:

1
done
by
מיין לפי

הכלי שלפיו מכוונים את התזמורת, הוא:

1
done
by
מיין לפי