Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסימן להתייבשות יכול להיות

1
done
by
מיין לפי

שרירי הנשימה

1
done
by
מיין לפי

סטטיסטית, כושר גופני ומדדי בריאות גבוהים יותר אצל

1
done
by
מיין לפי

ביצוע עבודה פיזית בתנאי מזג אוויר קרים

1
done
by
מיין לפי

על פי הרמות של ארגון מבני, רמת האיברים היא בין:

1
done
by
מיין לפי

אדם שעורו רטוב מזיעה בטמפ' של 30 מעלות ולחות של 50%

1
done
by
מיין לפי

אברי החישה הם חלק מ:

1
done
by
מיין לפי

חוסר באוריינטציה תקינה בחלל (עקב היעדר כבידה)

1
done
by
מיין לפי

אחד המפעילים (Effectors) בגוף האדם לויסות טמפרטורה

1
done
by
מיין לפי

זרימת דם בשרירים במהלך פעילות גופנית

1
done
by
מיין לפי