Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כל הגמטופיטים הנובטים מנבגי השרך הינם דו מיניים.

1
done
by
מיין לפי

המאקרוספורנגיום של צמחי הזרע נקרא נוצלוס

1
done
by
מיין לפי

בליקופודיים יכול לקרות מצב של התפתחות הגמטופיט מהנבג עוד קודם לשירת הנבג מהמנבג

1
done
by
מיין לפי

רקמת האגירה המקיפה את הזרע של אורן ירושלים היא רקמה דופלואידית.

1
done
by
מיין לפי

שכבת המגן הפנימית של גרגר האבקה, מגנה מפני קרינת UV, עשויה צלולוז פקטין וקלוז (callose).

1
done
by
מיין לפי

איצטרובל

1
done
by
מיין לפי

שורת תאים בגב המנבג של שרכים, העוזרת בפתיחתו ובהפצת הנבגים באמצעות מנגנון היגרוסקופי הכולל התעבות דפנות בלתי שווה והתכווצות אסימטרית של התאים בזמן ייבוש והעפה של הנבגים כמו בקטפולטה.

1
done
by
מיין לפי

השכבה החיצונית של גרגר האבקה, בעלת צורה משוננת , עשויה ספורופולנין זהו חומר קשיח המגן על המיקרוספורה בהפצתה.

1
done
by
מיין לפי

איבר המין הנקבי בכל צמחי העובר (נקראים גם צמחי ה_____), בעל מבנה בסיסי של כד בעל צואר שבתחתיתו המורחבת שוכן תא ביצה יחיד, המבנה כולל גם את תא חלל הבטן ותאי צואר ה_____ (שמתים ומתפוררים כדי לאפשר את הפריית תא הביצה), ושכבת תאים עקרים . העובר (הספורופיט) מתחיל את התפתחותו בתוך ה_____.

1
done
by
מיין לפי

מגה ספורנגיום עטוף באינטוגומנט

1
done
by
מיין לפי