Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים היא השפעה אובייקטיבית של מריחואנה?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים היא השפעה כרונית של מריחואנה?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים היא השפעה סובייקטיבית של מריחואנה?

1
done
by
מיין לפי

מהם חומרים נרקוטיים?

1
done
by
מיין לפי

במובן של מנה אפקטיבית, איזה מהחומרים הבאים הוא חזק יותר?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין הבאים הם החומרים הממכרים ביותר?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון בנוגע לכל החומרים הנרקוטיים?

1
done
by
מיין לפי

באיזו מהקבוצות הבאות נכללים חומרים המכונים "סם אונס"

1
done
by
מיין לפי

באופן כללי, באיזו מהקבוצות הבאות הסיכוי למנת יתר הוא הגבוה ביותר?

1
done
by
מיין לפי

על פי הקריטריונים של נאט, שליחת הודעת זימה לאקס בטלפון בהיותך תחת השפעת אלכוהול היא דוגמא ל-

1
done
by
מיין לפי