Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי הפרעת הקצב השכיחה והמסוכנת ביותר בשעות הראשונות לאחר אוטם בשריר הלב?

1
done
2019 - מועד א - שאלה 11
נערך לפני 4 שנים
by
מיין לפי

הבחנת במסעדה באדון כבן 60 אוחז בגרונו, מכחיל ולא מצליח לדבר, כיצד יש לטפל באדון?

1
sentiment_very_satisfied
2019 - מועד א - שאלה 12
נערך לפני 4 שנים
by
מיין לפי

האם מותר לתת לבחורה בת 20 ,אשר נמצאת באוורור יתר (היפרוונתלציה) לנשום לתוך שקית?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 13
by
מיין לפי

במהלך בילוי בפארק שעשועים הבחנת בהמולה. במקום, הבחנת בנער כבן 15 שידו נקטעה למחצה. בבדיקה, כאוב מאוד. בחרדה, אוחז באמה שמאל. בנוסף, ניתן להבחין בדימום פורץ. מה יכלול הטיפול ובאיזה מצב חירום יש לחשוד?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 14
by
מיין לפי

מהי ההגדרה של עילפון?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 15
by
מיין לפי

נקראת לטפל באדון כבן 50 .במקום, הבחנת בחולה מבולבל, לא מתמצא בזמן ומקום. לדברי המשפחה, במהלך האוכל המזלג נפל מידו. בבדיקה: בהכרה- מבולבל, ללא סמני מצוקה נשימתית, נושם כ- 20 נשימות בדקה, חולשה בפלג גוף שמאל, פציאליס, אי שליטה על סוגרים. במה יש לחשוד וכיצד יש לטפל?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 16
נערך לפני 4 שנים
by
מיין לפי

אילו כלי דם מספקים דם לשריר הלב ?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 17
by
מיין לפי

איזה מבין צירוף הסימנים הבאים מחשיד לאירוע לבבי אצל חולה מעל גיל 35?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 18
by
מיין לפי

במהלך החייאה הדפיברילטור (AED)המליץ על מתן שוק. מהו סדר הפעולות שיש לבצע?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 19
by
מיין לפי

במהלך ביצוע החייאה באדון כבן 44 ,נמצא ברשותך בתיק מסיכת כיס. הבחנת כי הבית חזה לא עולה ויורד בזמן הנשמה. כיצד יש לנהוג?

1
done
2019 - מועד א׳ - שאלה 20
by
מיין לפי