Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

"חשיבה יחד" היא חסרון הנובע משיטת "סיעור מוחות"

1
done
by
מיין לפי

"הגנה על מוצר עוגן" מתרחשת כאשר החברה נמנעת מלהוציא מוצרים חדשים ונשארת עם המוצר הקלאסי שלה

1
done
by
מיין לפי

סיפור חברת 3M (יצרנית POST IT) מדגים פיתוח מוצר שלא בהתבסס על מקור חיצוני

1
done
by
מיין לפי

לחברה העומדת בפני "קרני דילמה" כדאי לבחור באופציית "התעלמות"

1
done
by
מיין לפי

סידרת "הסרט הצהוב" של יקבי קסלה מדגימה שימוש באסטרטגיה תחרותית של "בידול"

1
done
by
מיין לפי

גבינה לבנה ללא שומן (0% שומן) היא דוגמה לתבנית ה"החסרה"

1
done
by
מיין לפי

בתקופת משבר בד"כ קשה יותר להיות יצירתי מאשר בתקופה ללא משבר

1
done
by
מיין לפי

אסטרטגיית "אוקינוס כחול" היא אסטרטגיה חדשה שהחלו להשתמש בה רק במאה ה-20

1
done
by
מיין לפי

"משתוקקים להמציא ולחדש?....." איזה מהחדרים הבאים יתרון להעלאת היצרתיות של העובד?

1
done
by
מיין לפי

למי מהאנשים סבירות גדולה יותר להצליח במבחני יצירתיות (בהתבסס על המידע שמופיע בסעיפים השונים)

1
done
by
מיין לפי