Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

גן מדווח הוא גן שאנו למדים על היותו פעיל כיוון שהתוצר שלו:

1
done
by
מיין לפי

בסרט "מה קורה בגאטאקה", קבלה למקומות עבודה יוקרתיים מתבצעת על סמך:

1
done
by
מיין לפי

(GWAS (Studies Association Wide Genome הם מחקרים המשמשים לזיהוי גנים חדשים הנמצאים בקורלציה למחלה או סינדרום כלשהו. בטכנולוגיה זו מתבצעת השוואה בין מגוון גדול של אללים של SNPs בדנ"א של:

1
done
by
מיין לפי

לפני שהייצור של פקטור VIII בוצע בחיות טרנסגניות, היתה אוכלוסיית חולי ההמופיליה חשופה להדבקות רבות של וירוס ה-HIV .הסיבה לכך היא:

1
done
by
מיין לפי

מי מהשילובים הבאים משמש באופן שכיח לטיפול בתסמונות הנובעות משיבושים בשעון הביולוגי?

1
done
by
מיין לפי

תוחלת החיים של אדם מושפעת ממספר גורמים והעיקרי בהם הוא הגורם התורשתי. מהי העדות המחקרית שנמצאה המחזקת טענה זו?

1
done
by
מיין לפי

במחקר על הקשר בין תפקודי הגוף לאריכות חיים, עיקר העדויות מצביעות על מעורבות תומכת של:

1
done
by
מיין לפי

Polymorphism Nucleotide Single (משמשים לזיהוי גנים הקשורים למחלות באדם. SNP נתון יהיה חשוד כסמן של מחלה נחקרת בניסויי (GWAS (Studies Association Wide Genome ,אם ה-SNP ממוקם:

1
done
by
מיין לפי

במהלך השנים נעשה שימוש נרחב בדגימות דנ"א באוכלוסיית איסלנד על מנת לזהות סמנים גנטיים של מחלות. איסלנד נחשבת כגן עדן לגנטיקאים כיוון שמתקיים בה שילוב נדיר בין:

1
done
by
מיין לפי

Battey's operation הוא שם קוד היסטורי ל:

1
done
by
מיין לפי