Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה מהתשובות הבאות הערוצים מסודרים מהעשיר ביותר לעני

1
done
by
מיין לפי

איזה שלב מה- SECI אדם הכותב עמוד בויקיפדיה

1
done
by
מיין לפי

איזו מהטענות הבאות לגבי שווקי תחזית אינה נכונה

1
done
by
מיין לפי

תוכנית ניוד המספרים הסלולרים הוא דוגמה ל:

1
done
by
מיין לפי

איזה ארוע לא יתוחקר

1
done
by
מיין לפי

באיזה סדר יש לרשום עובדות בדו"ח

1
done
by
מיין לפי

אתה רוצה לבצע חיפוש מידע על מקום עבודה פוטנציאלי. אתה תקבל יותר מידע מ:

1
done
by
מיין לפי

רשומה בהקשר של ניהול מסמכים

1
done
by
מיין לפי

"המנהל שלי אף פעם לא מקשיב לי אז למה לטרוח?"

1
done
by
מיין לפי

איזה טענה נכונה בקשר לתחקיר:

1
done
by
מיין לפי