Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מיקור המונים מאופיין ב:

1
done
by
מיין לפי

יתרונות של ויקי ארגוני:

1
done
by
מיין לפי

ראיה ממוקדת טכנולוגיה

1
done
by
מיין לפי

סינדרלה ושלגיה סוקרות את הספרות של משהו משהו. זאת דוגמא ל:

1
done
by
מיין לפי

המכשפה הרעה משלגיה מלמדת את אמא של שלגיה להכין תפוח מורעל. זאת דוגמא ל:

1
done
by
מיין לפי

מה הסיבה העיקרית להחזיק פורטל חיצוני בנוסף לפנימי

1
mood
by
מיין לפי

אם דייגו ודורה רוצים להעביר מסר לקהל רחב בערוצים המסורתיים:

1
done
by
מיין לפי

למה מישהו משתף ידע

1
done
by
מיין לפי

אם פינוקיו מאמץ מקדים מה ניתן לדעת בוודאות

1
done
by
מיין לפי

נזק ישיר כתוצאה מאי ניהול ידע- מה התשובה?

1
done
by
מיין לפי