Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מהאפשרויות הבאות היכולת לקבוע את רמת המקביליות (=מספר משימות ה Mappers) גמישה יותר: שמירת מידע נתון בקובץ אחד, או שמירתו בחמישה קבצים?

1
done
by
מיין לפי

האם הקביעה הבאה נכונה: "בגישת Stripes נשלחת בהכרח כמות קטנה יותר של מידע מה Mappers ל Reducers"?

1
done
by
מיין לפי

כמה זיכרון נדרש בשיטה העושה שימוש מינימאלי בזיכרון (Pairs \ stripes) עבור חישוב P(wi|wj):

1
done
by
מיין לפי
by Noam Paz
Noam Paz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
חושב שהתשובה לא נכונה, אם עושים את השיטה של לשלוח קודם כל את כל הדברים הרלוונטים למכנה ורק אז את השאר, צריכים לשמור רק את המכנה בזיכרון (משתנה אחד)
by
by Tomer Ittah
Tomer Ittah 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אבל השיטה הזו מתייחסת ל Pairs לא ל stripes
by
by Noam Paz
Noam Paz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נכון, בpairs אם אתה שולח כפול זוגות, בנוסף לזוג של <<w1,w2>1>> אתה שולח גם <<w1,*>1> ומוודא שהcomapre to ממיין את כוכבית לפני הכל. ככה ברדיוס אתה באחד משני המקרים - או שקיבלת זוג עם כוכבית ( בהכרח לפני זוג בלי כובית) ואז אתה מוסיף לסכימה עבור המכנה, וברגע שקיבלת זוג בלי כוכבית אתה יודע שאתה יכול להוציא את P(wi|wj) מספיק לשמור רק משתנה אחד בזיכרון שהוא המכנה
by
by Noam Paz
Noam Paz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
קראתי עכשיו שוב את השאלה, "בשיטה העושה שימוש מינימאלי בזיכרון" - צריכה להיות pairs לא?
by
by Tomer Ittah
Tomer Ittah 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נכון אני התבלבלתי, תיקנתי
by

מהי ההנחה על הזיכרון עבור Join של שתי 'טבלאות' בשיטת MapperSideJoin ?

1
done
by
מיין לפי

מהן הקטגוריות הלקסיקליות (חלקי הדיבר) של המילים במשפט הבא: ראיתי את החתול

1
done
by
מיין לפי

כמה תאים יש בסך הכל בכל הטבלאות של מודל מודל מרקוב?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה חלק של אלגוריתם המילים הדומות (לדירוג הקטגוריות הניתנות במילון למילה) כדאי להשתמש ב Map-Reduce?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

השלימו את אלגוריתם Perceptron ללימוד משקולות המסווג עבור ניתוח תחבירי

1
done
by
מיין לפי

השלימו את מחלקת ה Mapper הבאה, מתוך תוכנית ה Reduce-Map לביצוע קלאסטרינג (בשיטת K-Means) של אובייקטים המיוצגים ע"י ווקטורי מאפיינים שהוצגה בכיתה

1
done
by
מיין לפי

בעיצוב R-M שנלמד בכיתה לאלגוריתם המחשב את ההסתברות של תג למילה ע"פ ההקשרים בהם היא מופיעה בקורפוס, כמה מפתחות מייצרים ה RecordReaders עבור ה Mappers ,וכמה מפתחות מייצרים ה Mappers עבור ה Reducers?

1
done
by
מיין לפי