Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בית חולים מעוניין להעריך את משך האשפוז של חולה מסוים. מדובר במשימה של

1
שאלה #9678
done

חברה מסחרית מעוניינת להציע מבצע חדש ללקוחות נבחרים. מדובר במשימה של

1
שאלה #9679
done

Shaked Hazon

Shaked Hazon
יותר מ-6 חודשים
למישהו יש הסבר למה גם ניתוח אשכולות? :)
0

איזו משימה אינה מהווה משימה של כריית נתונים?

1
שאלה #9680
done

איזו משימה אינה מהווה משימה של סיווג (classification)?

1
שאלה #9681
done

Daniel Mirz

Daniel Mirz
יותר מ-6 חודשים
מישהו יודע למה?
0

תבנית הסתברותית היא

1
שאלה #9682
mood

הפעולה שדורשת בד"כ את הזמן הארוך ביותר בפרויקט לגילוי ידע היא

1
שאלה #9683
done

חלוקה לאינטרוולים (binning)

1
שאלה #9684
done

איזו פעולה אינה נחשבת לפעולה של ניקוי נתונים?

1
שאלה #9685
done

חלוקת ערכים לפי עומק שווה (Equal-depth)

1
שאלה #9686
done

תצפית חריגה

1
שאלה #9687
done