Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מההיגדים הבאים לגבי יכולת הבידוד התרמי של חומרי בניין הוא הנכון ביות ר?

1
done
by
מיין לפי

איזה מההיגדים הבאים לגבי יכולת הבידוד האקוסטי של חומרי בניין הוא הנכון ביות ר?

1
done
by
מיין לפי

לאילו עבודות טיח יכול גבס לשמ ש?

1
mood
by
מיין לפי

אחסון שקי צמנט באתר אפשר י:

1
done
by
מיין לפי

באיזה תהליך ייצור מתקבלים רעפי חר ס?

1
done
by
מיין לפי

איזה מההיגדים הבאים לגבי התכונות המכאניות של עץ נכו ן?

1
done
by
מיין לפי

איזה מההיגדים הבאים, לגבי היתרון של פרופילים מאלומיניום על פני פרופילים מפלדה, הוא הנכון ביותר ?

1
done
by
מיין לפי

מהי תרומתם של חומרים פולימריים המוספים לתערובות טי ח?

1
done
by
מיין לפי

מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון בהשוואה למוטות פלדה עגולים לזיון בטון הם :

1
done
by
מיין לפי
by רון אזמה
רון אזמה 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
טעות, מוטות מצולעים הם בעלי כושר הדבקות יותר טובה.
by

לאיזו מטרה מזקקים חלונות בזכוכית טריפלקס (רב שכבתית )?

1
done
by
מיין לפי