Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי תסמונת ההסתגלות הכללית (GAS) של סלייה (Selye), מהו השלב בו ישנה תקופה קצרה של עוררות גופנית, המכינה את הגוף לפעילות נמרצת?

1
done
by
מיין לפי

לפי Transaction Based Model של לזרוס ופולקמן (Lazarus & Folkman), איך נקראת ההערכה הבוחנת את עוצמת אמונת הפרט לגבי נזק אפשרי שהסטרסור יביא עימו?

1
done
by
מיין לפי

האחות שהתבשרה כי בדיקת הקורונה שלה חיובית, חיפשה את המאמרים החדשים ביותר בנושא הקורונה ולמדה מהם על המחלה. באיזו דרך היא החליטה להתמודד עם הלחץ?

1
done
by
מיין לפי

מהו לחץ שעולה לפני מבחן גדול, ואחריו יש ירידת הלחץ והמתח?

1
done
by
מיין לפי

מהן מקורות התגובות הרגשיות של האדם?

1
done
by
מיין לפי

בשנה האחרונה המטופלת אוכלת ללא הפסקה ועלתה 10 ק"ג. איזו גישה תסביר את ההתנהגות שלה בכך שהיא מרגישה תסכול רב באופן חייה?

1
done
by
מיין לפי

המטופל הפסיק את התקפי הזעם על צוות המחלקה מאז שמקבל תרופות להורדת קצב הלבואף מחייך ורגוע יותר. איזו גישה תסביר התנהגות זו?

1
done
by
מיין לפי

פסיכולוגים חקרו כיצד אחיות בישראל מתמודדות עם הלחץ בעבודה בתקופת הקורונה לעומת אחיות מארה"ב. איזו גישה תנקוט בבירור כזה?

1
done
by
מיין לפי

איך מתואר עקה שמתאר לחץ ממושך?

1
done
by
מיין לפי

מהו סוג לחץ שמתאר לחץ זמני וחולף ויש לו התחלה וסיום?

1
done
by
מיין לפי