Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד קרויה פרוצדורה ניתוחי שמטרת לפתור בעיה בריאות על ידי תיקון או הסרה של הגורם?

1
done
by
מיין לפי

מבין התרופות הבאות, איזו תרופה תדריך מטופל להמשיך וליטול בבוקר הניתוח?

1
done
by
מיין לפי

בדירוג סיכון להרדמה,[ASA] כיצד מוגדר מטופל בן 55,מעשן עודף משקל, נוטל תרופה לטיפול בלחץ דם ומאוזן תרופתית ?

1
done
by
מיין לפי

בדיקת טרום הרדמה כוללת את הבאים מלבד...

1
done
by
מיין לפי

מהי התנוחה המומלצת להשכבת מטופל לניתוח קשירת טחורים?

1
done
by
מיין לפי

מהי הפעולה שעל המטופל לבצע לפני שחרורו מחדר התאוששות לביתו לאחר ניתוח ?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »