Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה היגד מתאר נכון "spare receptors"? *

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 538
התרופה באיבר המטרה • ← יש צורך רק בחלק מסך כל הרצפטורים כדי לקבל תגובה מקסימלית
by
by וודה אמסלו
וודה אמסלו 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 35
ג זו התשובה הנכונה, כך המרצה אמרה
by
by Leeron Piechota
Leeron Piechota 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מצטטת את המצגת של יהודית = יותר רצפטורים עודפים = ריכוז מופחת של תרופה באיזור המטרה. האתר רגיש יותר לתרופה. לכן תשובה היא ד
by

מה תהיה הזמינות הביולוגית (bioavailability) של תרופה הניטלת בבליעה ומתפרקת במידה רבה בכבד? *

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 538
לדעתי זה ג משום שעם שהתרופה עוברת פירוק בכבד אז הזמינות נמוכה יותר בפלזמה ולכן זמינות ביולוגית נמוכה גם לפי הנוסחה יחס ישר
by
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 365
זו הייתה התשובה של המרצה
by
by liraz Ovadya
liraz Ovadya 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
המרצה שלי גם ציינה זמינות נמוכה
by

מהי ההגדרה למושג Effective Dose 50 (ED50)? *

1
done
by
מיין לפי

מה עלולות לגרום התרופות Pyridostigmine (MESTINON, PYRIDOSTIGMIN) ו Rivastigmine (EXELON)? *

1
done
by
מיין לפי

לפניכם צמדים של תת-סוגים של רצפטורים אדרנרגים והשפעת אגוניסטים על אברי מטרה. מיהו הצמד הנכון? *

1
done
by
מיין לפי
by Leeron Piechota
Leeron Piechota 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
DOBUTAMINE - אגוניסט לרצפטורים ביטא 1 - ישמשו לאי ספיקת לב חמורה. ALBUTEROL הוא אגוניסט לביתא 2 מסוג SABA, מתאים לטיפול באסתמה, צירים מוקדמים והיפרקלמיה. ועושה הרפייה של שריר חלק. CLONIDIN - אגוניסט לאלפא 2 ומעכב הפרשת נוראדרנלין. משמש ליל"ד. NOREPINEPHRIN הוא אגוניסט של אלפא, לא ספציפי, מכווץ כלי דם
by

איזה משפט מתאר נכון את הפעילות במערכת העצבים האוטונומית (ANS)? *

1
done
by
מיין לפי

לפניכם צמדים של תרופות לטיפול ביתר לחץ-דם ותופעת לוואי. מיהו הצמד הלא נכון? *

1
done
by
מיין לפי

איזו תרופה מתאימה לטיפול ביתר לחץ-דם כרוני? *

1
done
by
מיין לפי
by Leeron Piechota
Leeron Piechota 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
Nitroprusside מוגדרת לטיפול ממושך ביתר לחץ דם
by
by Leeron Piechota
Leeron Piechota 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לוקחת את זה חזרה, טעות! תרופה וזולטורית אחרת - hydralazine. הידרופוסיד היא בשימוש לטיפול אקוטי
by

מהו ההיגד השגוי ביחס לתרופה Nifedipine (OSMO-ADALAT, PRESSOLAT)? *

1
done
by
מיין לפי

בהתייחס לתרופות לטיפול בהפרעות קצב בלב (dysrhythmic drugs). לפניכם צמדים של תרופה ומנגנון פעילות. מהו הצמד הנכון ביותר? *

1
done
by
מיין לפי