Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אישה שמצאה עבודה יותר טובה ורוצה להגר לאותה המדינה, מושפעת מ:

1
done
by
מיין לפי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

1
done
by
מיין לפי

אדם המרגיש חולה פונה לחברו במטרה להתייעץ איתו ולמצוא פיתרון-

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי הבחנה מגדרית?

1
done
by
מיין לפי
by Roro 12
Roro 12 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ב
by

אדם הרוצה לבחון תפקידים וציפיות בחברה יפעל לפי התאוריה הבאה

1
done
by
מיין לפי

מה הוביל לשינוי בסטטוס של האחיות?

1
done
by
מיין לפי

מהם הפרמטרים בקביעת מיצב של מקצוע?

1
done
by
מיין לפי

אדם שמגיע לקופת חולים כדי לקבל שירות, מדבר עם אחות ולא מבין אותה בגלל קשיי שפה. מהי הבעיה?

1
done
by
מיין לפי

לפי מודל מרכיבי מערכת הבריאות רפואה משלימה יכולה להיות

1
done
by
מיין לפי

שאלה על היענות

1
done
by
מיין לפי