Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אישה שמצאה עבודה יותר טובה ורוצה להגר לאותה המדינה, מושפעת מ:

1
שאלה #12855
done

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

1
שאלה #12856
done

אדם המרגיש חולה פונה לחברו במטרה להתייעץ איתו ולמצוא פיתרון-

1
שאלה #12857
done

מה נכון לגבי הבחנה מגדרית?

1
שאלה #12858
done

Roro 12

Roro 12
יותר מ-6 חודשים
ב
0

אדם הרוצה לבחון תפקידים וציפיות בחברה יפעל לפי התאוריה הבאה

1
שאלה #12859
done

מה הוביל לשינוי בסטטוס של האחיות?

1
שאלה #12860
done

מהם הפרמטרים בקביעת מיצב של מקצוע?

1
שאלה #12861
done

אדם שמגיע לקופת חולים כדי לקבל שירות, מדבר עם אחות ולא מבין אותה בגלל קשיי שפה. מהי הבעיה?

1
שאלה #12862
done

לפי מודל מרכיבי מערכת הבריאות רפואה משלימה יכולה להיות

1
שאלה #12863
done

שאלה על היענות

1
שאלה #12864
done