Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם מגדילים את פערי הבריאות איך הדבר משפיע על האוכלוסיה?

1
done
by
מיין לפי

1. איזה מבינהם אינו נחשב ל"מוסד"

1
done
by
מיין לפי

תשלומים בלתי פורמלים גורמים ל :

1
done
by
מיין לפי

מדינת ישראל היא :

1
done
by
מיין לפי

הבדלים "מגדריים" לפי סוציולוגים הם :

1
done
by
מיין לפי

רב אבו מקבל כל המלצה של הפזיוטרפיסט שלו. זה סוג של

1
done
by
מיין לפי
by Maria Andrienko
Maria Andrienko 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אבל זה הסכמה . לפי הגדרה הסכמה - כאשר מטופל מקבל המצלות של מומחה .והעניות לפי הגדרה זה האם מטופל עושה ״עונה״ להמלצה של מומחה . או שאני טועה ?
by

איך מודדים אי- שוויון במערכת הבריאות - לפי :

1
done
by
מיין לפי

ידע פופולרי הוא :

1
done
by
מיין לפי

בנאדם אשר מתייעץ עם חבריו על מחלתו זה

1
done
by
מיין לפי