Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע כדאי להשתמש באינסרט?

1
done
by
מיין לפי

כיצד נקבל זמן מחזור יעיל יותר להזרקה?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מדוע יש לקרר את שני חלקי התבנית בצורה זהה?

1
done
by
מיין לפי

איך נפרוס את השקעים בתבנית?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפשר מילוי אחיד של השקעים בתבנית שלושה לוחות עם ראנר מתנתק אוטומטית?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפשר שליטה על זרימת ההיתך במכונת ההזרקה?

1
done
by
מיין לפי

למה לא לבחור מראש מכונה גדולה יותר?

1
done
by
מיין לפי

מהם מוטות התמיכה?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידם של מוטות התמיכה?

1
done
by
מיין לפי

מה היתרון של פולימר תרמוסטי על תרמופלסטי?

1
done
by
מיין לפי