Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה שלב מתגלים רוב הפגמים בפיתוח תוכנה ( 85%) ?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו כחלק מהגדרה של פרויקט?

1
done
by
מיין לפי

לפי PMBOK מה אינו אחד מחמשת התהליכים הלוגים לניהול פרויקט:

1
done
by
מיין לפי

לפי גלוברזון, במדדי הצלחת הפרויקט _________

1
done
by
מיין לפי

מנהל הפרויקט הגיע אל איציק (מתכנת בחברה) ואמר לו לוותר על ירח הדבש שקבע כי הפרויקט בפיגור זמנים. איציק ענה לו ש"עם כל הכבוד, אין לך אחריות על הצוות". כנראה שמבנה הארגון הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Roni Benoz
Roni Benoz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זה לא מטריצה חזקה?
by
by Ori Elkobi
Ori Elkobi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 345
לפי הטבלה שמשווה בין סוגי ארגונים, בארגון שבנוי בצורה פונקציונלית, סמכות מנהל הפרויקט "מעטה או אפסית" ולכן זאת התשובה הכי מתאימה
by

באיזה שלב נדע האם לפרויקט יש הצדקה עסקית ?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכלל בסעיפי בקרה - WBS - control accounts (רמת הפירוק הראשונה)?

1
done
by
מיין לפי

ברצוני לבצע פרויקט בחברה הדומה לפרויקטים שביצעתי בעבר, באיזה גישת פיתוח ל- WBS כדי לי להשתמש?

1
done
by
מיין לפי

מהי השיטה הכי מקובלת ברוב כלי התוכנה להצגת התלויות בין הפעילויות?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהמשפטים הבאים נכונים?

1
done
by
מיין לפי