Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה שלב מתגלים רוב הפגמים בפיתוח תוכנה ( 85%) ?

1
שאלה #13215
done

מה אינו כחלק מהגדרה של פרויקט?

1
שאלה #13216
done

לפי PMBOK מה אינו אחד מחמשת התהליכים הלוגים לניהול פרויקט:

1
שאלה #13217
done

לפי גלוברזון, במדדי הצלחת הפרויקט _________

1
שאלה #13218
done

מנהל הפרויקט הגיע אל איציק (מתכנת בחברה) ואמר לו לוותר על ירח הדבש שקבע כי הפרויקט בפיגור זמנים. איציק ענה לו ש"עם כל הכבוד, אין לך אחריות על הצוות". כנראה שמבנה הארגון הוא:

1
שאלה #13219
done

Roni Benoz

Roni Benoz
יותר מ-6 חודשים
זה לא מטריצה חזקה?
0

Ori Elkobi

Ori Elkobi
יותר מ-6 חודשים
לפי הטבלה שמשווה בין סוגי ארגונים, בארגון שבנוי בצורה פונקציונלית, סמכות מנהל הפרויקט "מעטה או אפסית" ולכן זאת התשובה הכי מתאימה
0

באיזה שלב נדע האם לפרויקט יש הצדקה עסקית ?

1
שאלה #13220
sentiment_very_satisfied

מה לא נכלל בסעיפי בקרה - WBS - control accounts (רמת הפירוק הראשונה)?

1
שאלה #13221
done

ברצוני לבצע פרויקט בחברה הדומה לפרויקטים שביצעתי בעבר, באיזה גישת פיתוח ל- WBS כדי לי להשתמש?

1
שאלה #13222
done

מהי השיטה הכי מקובלת ברוב כלי התוכנה להצגת התלויות בין הפעילויות?

1
שאלה #13223
done

אילו מהמשפטים הבאים נכונים?

1
שאלה #13224
done