Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה שלב מתגלים רוב הפגמים בפיתוח תוכנה ( 85%) ?

1
שאלה #13215
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה אינו כחלק מהגדרה של פרויקט?

1
שאלה #13216
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לפי PMBOK מה אינו אחד מחמשת התהליכים הלוגים לניהול פרויקט:

1
שאלה #13217
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לפי גלוברזון, במדדי הצלחת הפרויקט _________

1
שאלה #13218
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מנהל הפרויקט הגיע אל איציק (מתכנת בחברה) ואמר לו לוותר על ירח הדבש שקבע כי הפרויקט בפיגור זמנים. איציק ענה לו ש"עם כל הכבוד, אין לך אחריות על הצוות". כנראה שמבנה הארגון הוא:

1
שאלה #13219
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Roni Benoz

Roni Benoz
יותר מ-6 חודשים
זה לא מטריצה חזקה?
0

Ori Elkobi

Ori Elkobi
יותר מ-6 חודשים
לפי הטבלה שמשווה בין סוגי ארגונים, בארגון שבנוי בצורה פונקציונלית, סמכות מנהל הפרויקט "מעטה או אפסית" ולכן זאת התשובה הכי מתאימה
0

באיזה שלב נדע האם לפרויקט יש הצדקה עסקית ?

1
שאלה #13220
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה לא נכלל בסעיפי בקרה - WBS - control accounts (רמת הפירוק הראשונה)?

1
שאלה #13221
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ברצוני לבצע פרויקט בחברה הדומה לפרויקטים שביצעתי בעבר, באיזה גישת פיתוח ל- WBS כדי לי להשתמש?

1
שאלה #13222
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהי השיטה הכי מקובלת ברוב כלי התוכנה להצגת התלויות בין הפעילויות?

1
שאלה #13223
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אילו מהמשפטים הבאים נכונים?

1
שאלה #13224
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!