Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי סלייה (Selye), במצב של לחץ...

1
done
by
מיין לפי

תנאים שונים יובילו לדפוסי קבלת החלטות שונים. עפ"י המודל של ג'ניס ומאן, ניתן לנבא כי...

1
done
by
מיין לפי

נועם החל לעבוד במפעל ממשלתי כעובד זמני, לתקופת הקיץ. המנהלת הישירה שלו, שפרה, היא אחת הותיקות במפעל ובעלת קביעות. נועם, כמו שאר האנשים בקבוצה, חש לחץ ובלבול מדרישותיה של שפרה כמנהלת: היא יכולה לבקש ביום אחד שיעשה דבר מסוים ולמחרת את ההפך. בנוסף, היא אינה לוקחת אחריות על טעויותיה ומאשימה אותו בכל דבר שמשתבש. למעשה, היא מרשה לעצמה להתנהג בשחצנות מוקצנת הן מול הכפיפים שלה והן מול הממונים שלה ללא חשש. אילו איפיוני אישיות באים לידי ביטוי בתאור של שפרה?

1
done
by
מיין לפי

נועם החל לעבוד במפעל ממשלתי כעובד זמני, לתקופת הקיץ. המנהלת הישירה שלו, שפרה, היא אחת הותיקות במפעל ובעלת קביעות. נועם, כמו שאר האנשים בקבוצה, חש לחץ ובלבול מדרישותיה של שפרה כמנהלת: היא יכולה לבקש ביום אחד שיעשה דבר מסוים ולמחרת את ההפך. בנוסף, היא אינה לוקחת אחריות על טעויותיה ומאשימה אותו בכל דבר שמשתבש. למעשה, היא מרשה לעצמה להתנהג בשחצנות מוקצנת הן מול הכפיפים שלה והן מול הממונים שלה ללא חשש. מהי גישת ההתמודדות העדיפה עבור נועם במצב זה?

1
done
by
מיין לפי

תופעת ה"צמצום" בקרב הלומי קרב מזכירה ביותר צורת התמודדות של...

1
done
by
מיין לפי

יוסי וליאת הם זוג צעיר ולהם שני ילדים קטנים. גם יוסי וגם ליאת עובדים בעבודה שהם אומנם אוהבים, שנמשכת עד שעות אחר-הצהריים המאוחרות. אמו של יוסי הביעה מורת רוח מכך, ואמרה שהקריירה שעושים השניים באה על חשבון טובת הילדים ובכלל, כדאי שמישהו מהם יפסיק לעבוד לשנה-שנתיים כדי להתמסר לגידול הילדים. אילו מהבאים נכון (מה תציעו לליאת/יוסי לומר לאמו על מנת להוכיח כי לא בהכרח צודקת)?

1
done
by
מיין לפי

ע"פי מודל השחיקה של מלאך-פיינס, מה מהבאים יוביל לתופעת השחיקה?

1
done
by
מיין לפי

מחקרים מצאו כי מנהלים ישראלים פחות שחוקים מעמיתיהם האמריקאים. מה הסיבות לכך?

1
done
by
מיין לפי

רינת, שלומי ונמרוד מנהלים במקצועות מתן שירות. רינת מקפידה שדלת משרדה תהיה סגורה כל שעות היום ועורכת "סידורים" אישיים בדרך לביקורי הבית, שלומי מאזין מן הצד לעובדים וללקוחות ואיננו משתף את בת זוגו בלחצי העבודה, ונמרוד מתייחס למקרים בעבודה כאל "מקרים מעניינים" ומנתח את המאפיינים בצורה מרוחקת ואובייקטיבית. מהן דרכי ההתגוננות ממגע עם אנשים בהן נוקטים העובדים הללו?

1
done
by
מיין לפי

מה מהסימפטומים הבאי איננו מאפיין PTSD?

1
done
by
מיין לפי