Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אומר מושג FV?

1
done
by
מיין לפי

השקעה של היום שווה 800 ש''ח, ותקבול של 1000 בעוד 3 שנים. נתון-שער ריבית שנתי של 10% מהו הערך הנוכחי של 1000 ש''ח שיתקבלו בעוד 3 שנים מהיום בשער הריבית הנוכחי? השתמש בנוסחא= PV=FV X 1/(1+R)^T

1
done
by
מיין לפי

ההשקעה של היום שווה 800 ש''ח, ותקבול של 1000 בעוד 3 שנים. נתון-שער ריבית שנתי של 10% מהו הערך הנוכחי של 1000 ש''ח שיתקבלו בעוד 3 שנים מהיום בשער הריבית הנוכחי? השתמש בנוסחא= PV=FV X 1/(1+R)^T האם שווה להיכנס לפרויקט?

1
done
by
מיין לפי

מהי תוכנית ניהול התקשורת?

1
done
by
מיין לפי

איזה מודלים כלכליים יכולים לשמש לבחינת כדאיות לפרויקט?

1
mood
by
מיין לפי

מי יוצר את חבילת ה- WBS?

1
done
by
מיין לפי

מהם היתרונות ה-WBS?

1
done
by
מיין לפי

איך מבצעים שליטה ובקרה בתכולה?

1
done
by
מיין לפי

מה היתרונות של תרשים קדימויות

1
done
by
מיין לפי

האם שתי פעילויות יכולות להיות בעלות שני קשרים לוגים בו זמנית?

1
done
by
מיין לפי