Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שאלה 1 אתר בנייה נמצא בפינה של שני רחובות, שהתנועה בהם מכוונת בעזרת רמזורים. היכן יש למקם את שער הכניסה לאתר?

1
done
לבדוק מול אפי
by
מיין לפי

שאלה 2 יזם קיבל רישיון לבניית מבנה למגורים שבו 9 קומות, ובכל קומה 3 דירות. מי יהיה הממונה על ניהול הבנייה?

1
done
לבדוק מול אפי
by
מיין לפי

שאלה 3 מקימים בניין ברחוב מסחרי סואן, במרכז העיר. על-פי הרישיון, אפשר לבנות את חזית הבניין קרוב לגבול האתר מצד הרחוב. כיצד יש להבטיח את ביטחונם של העוברים ושבים בכביש?

1
done
לבדוק מול אפי
by
מיין לפי

שאלה 4 אם האדמה במגרש האתר היא אדמה תופחת, אילו שיקולים יש להביא בחשבון בזמן תכנון העבודה?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 5 יומן עבודה באתר בנייה משמש:

1
done
by
מיין לפי

מהו נספח חיצוני לחוזה ביצוע בין קבלן ליזם?

1
done
ממתין לתשובה מליאוניד (ווצאפ)
by
מיין לפי
by Guy Knafo
Guy Knafo 0 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 15
לנו זה נאמר שזה סעיף ב בסימן שאלה ..
by

שאלה 7 בתכנית בניין בקנה מידה 50:1 , שטח בניין הוא 15 × 22 ס"מ. מה השטח במציאות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Arkadi Bur
Arkadi Bur 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 1
15*50=750 22*50=1100 1100*750=825000
by

שאלה 8 תכנית עבודה בבניין מסורטטת, בדרך כלל, בקנה מידה:

1
done
בספק .ה ...
by
מיין לפי

שאלה 9 בתכנית בניין בקנה מידה 250:1 ,יש לשרטט מגרש בנייה שגודלו 10 × 10 מ'. איזה גודל (במ"מ) יופיע בתכנית?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 10 מקימים מתווה (שנוגריסט) כדי לקבוע:

1
done
by
מיין לפי