Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תבנית הסתברותית היא

1
done
by
מיין לפי

עפ"י תורת האינפורמציה, אי-וודאות האירוע (event uncertainty) שווה למינימום אם

1
done
by
מיין לפי
by Jonathan Morag
Jonathan Morag 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לפי הבוחן במודל התשובה היא "הסתברות אחת התוצאות שווה לאחד"
by
by Jenia Golbstein
Jenia Golbstein 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
בגלל שאם יש 3 קלאסים, וההסתברות של קלאס מסויים להיות 0 עדין יכול להיות שקלאס 2 ההסתברות שלו 50% וקלאס 3 ההסתברות שלו גם 50% בעוד שאם אחד הקלאסים הוא 100% אז בהכרח שאר הקלאסים הם 0%
by

מה האינפורמציה ההדדית המקסימלית בין גיל (בשנים) לשנת לידה כאשר הגיל המרבי שווה ל-114?

1
done
by
מיין לפי

צמצום מימדים (dimensionality reduction)

1
done
done
by
מיין לפי

מערכת המאפשרת למכונית אוטונומית לזהות את מצב הרמזור (אדום, ירוק וכו') מבצעת משימה של

1
done
by
מיין לפי

עפ"י תורת האינפורמציה, ערך אפשרי של אנטרופיה נכלל בתחום הבא:

1
done
by
מיין לפי

מה האינפורמציה ההדדית המקסימלית בין גיל (בשנים) לשנת לידה כאשר הגיל המרבי שווה ל-94?

1
by
מיין לפי

תבנית הסתברותית היא

1
done
by
מיין לפי

עפ"י תורת האינפורמציה, אי-וודאות האירוע (event uncertainty) שווה למקסימום אם

1
done
by
מיין לפי

התבנית "50% מנוסעי הרכבת לבאר-שבע הם סטודנטים" היא

1
done
done
by
מיין לפי