Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי תיאוריית "הגן האנוכי", יש לבחון את האבולוציה:

1
done
by
מיין לפי

על פי התיאוריה הדרוויניסטית:

1
done
by
מיין לפי

מחזוריות יומית פיסיולוגית והתנהגותית קיימת ב:

1
done
by
מיין לפי

טיפול במלטונין, ניתן בשעות אחר הצהרים לאנשים הסובלים מ:

1
done
by
מיין לפי

במחקר קליני שבחן תרופה חדשה לטיפול במחלת כליות התגלו פערים ביעילות הטיפול בחולים ובחולות. הסיבה לכך סביר וקשורה להבדלים בין גברים ונשים בנוגע ל:

1
done
done
by
מיין לפי

הבדלים בין המינים (זכר ונקבה) בהקשר הפיזיולוגי, ובמחלות והטיפול בהן התגלו ביונקים:

1
done
by
מיין לפי

בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת היו תרופות שהורדו מהמדפים ונאסרו לשימוש, זאת לאחר מספר חודשים או אפילו שנים מתום הניסויי הקליני וקבלת האישור של ה FDA- . בחלק מהמקרים הנ"ל, תרופות נפסלו עקב תופעות לוואי שלא התגלו בשלב הניסוי הקליני. מי מהמקרים הבאים סביר שמהווה הסבר לתופעה זו:

1
done
done
by
מיין לפי

בניסוי פרה-קליני נחקרה השפעה של תרופה לטיפול בסרטן המעי בעכברים. לאחר שהודגמה פעילות רצויה בצמצום הגידולים, עברו החוקרים לעבוד על תאים סרטניים של אדם ורק לאחר מכן קיבלו אישור לבצע ניסויים קליניים בבני אדם. השלב הראשון בניסוי הקליני, המוודא בטיחות של התרופה עבר בהצלחה. אולם בשלב השני התרופה נפסלה לאחר שלא הדגימה פעילות אנטי סרטנית יעילה. הדבר היה נכון בעיקר בחולות סרטן המעי. סיבה אפשרית סבירה לפער בין הניסויים הפרה-קליניים לתוצאות בשלב הקליני היא:

1
done
by
מיין לפי

בניסוייים קליניים נעשה שימוש בתרופה הנבדקת אל מול תרופת פלצבו:

1
done
by
מיין לפי

עקרון מנחה חשוב בניסויים קליניים הינו עקרון הרנדומאליות. משמעותו היא:

1
done
by
מיין לפי