Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה עושה בטא בלוקר אם נפסיק ליטול אותו מיד?

1
done
VENTRIKULAR TACHIKARDIA- בהפסקה פתאומית תהיה קפיצה בדופק ו MI HYPERTENSION REBOUND - ייווצר כאשר מפסיקים בפתאומיות את הטיפול באלפא אגוניסט
by
מיין לפי

מה לא גורם להרעלת דיגוקסין ?

1
done
בזמן מתן דיגוקסין- חייבים לבדוק קריאטינין (הצטברות<< הרעלה), מצב של היפרקלמיה > הרעלה, חייבים לבדוק רמה של דיגוקסין בדם. התרופה עובדת על משאבות נתרן-אשלגן. היפוקלמיה- יחד עם משתנים, יכול לגרום להרעלה ולכן צריך לתת למטופל משתן שמשמר אשלגן (אלדקטון) QUILIN תוספת תרופה. היפרתירואידיזם- בניגוד לחולים עם תת פעילות של בלוטת המגן שמאוד רגישים לתרופה – אך זה לא גורם להרעלה
by
מיין לפי

באיזה מצבים לא נותנים פוסיד ?

1
done
by
מיין לפי

למה יכול לגרום שימוש ממושך בסטרואידים פרט ל :

1
done
ADDISON crises- זה יכול לקרות בהפסקה פתאומית של התרופה- אם כבר שימוש ממושך יכול לגרום לקושינג
by
מיין לפי

מה גורם לטכיקרדיה והיפוקלמיה ?

1
done
by
מיין לפי

איזה תרופה חייבים לקחת עם אוכל?

1
done
by
מיין לפי

כל התרופות גורמות להיפוקלמיה פרט ל :

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתרופות אינוטרופי שלילי וכרונוטרופי שלילי :

1
done
by
מיין לפי

אם רמת קריאטינין עלתה ל 2.3 איזה תרופה צריך להוריד מהטיפול ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

למה גורמת furosemide (fusid)?

1
done
by
מיין לפי