Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

Spironolactone (aldacton) ניתן אותו בכל המצבים הבאים, פרט ל-

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נגיד למטופל שנוטל מורפין?

1
done
by
מיין לפי

לאיזו משפחת תרופות שייכת ה- losartan?

1
done
by
מיין לפי

מה היא אינדיקציה לתרופה (LEVODEX, DILATAM, ADIZEM (Diltiazem ?

1
done
by
מיין לפי

Dexamethasone (dexacord) עושה את כל הבאים, פרט ל-

1
done
by
מיין לפי

Propranolol היא לכל הבאים, פרט ל-

1
done
by
מיין לפי

Salbutamol (Ventolin) יגרום לכל הבאים, פרט ל-

1
done
by
מיין לפי

מתן levothyroxine (eltroxin) יעשה את הבא?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מתן ampicillin?

1
done
by
מיין לפי

מה אינה תופעת לוואי של בנזודיאזפינים?

1
done
by
מיין לפי