Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן ארכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
done
by
מיין לפי

האם ניתן לדעת בוודאות מה הם התהליכים אשר הובילו להיווצרות מערכת השמש?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב לגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
done
by
מיין לפי

מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

באיזה סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
done
by
מיין לפי

מה הם מאפייני סלעי משקע ה BIF ומה הם מלמדים אותנו?

1
done
by
מיין לפי

מה הם המאפיינים של סלעי הgreenstones?

1
done
by
מיין לפי