Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מסמל, בעיני חוקרים מסויימים, את ה 'פיצוץ הגדול' של האיאוקריוטים?

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין שלבי ההתפתחות הבאים לא הובילו להיווצרות האיאוקריוטים?

1
done
by
מיין לפי

מהו מאסף ה Ediacara?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המאובנים הבאים אינו חלק ממאסף ה Ediacara?

1
done
by
מיין לפי

על פי העדויות הקיימות כיום, האם המשפט הבא הוא נכון: כל בעלי החיים התפתחו מהאיאוקריוטים הראשונים שהופיעו לפני 2 מיליארד שנה

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין המשפטים הבאים אינו מאפיין את הפיצוץ הקמברי?

1
done
by
מיין לפי

היכן היו מרוכזות היבשות בקמבריום ומה הייתה שמה של היבשת הגדולה מביניהן?

1
done
by
מיין לפי

איזה מין מייצג השחזור הבא:

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין ההיפותזות הבאות אינה נחשבת לכזו שיכולה להסביר את ההכחדה של סוף הקמבריום?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הקבוצות הבאות ידועים כבוני ריפים?

1
done
by
מיין לפי