Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מעי גס גדול ומפותח מעיד על תלות החיה בתוצרי התסיסה המיקרוביאלית

1
done
by
מיין לפי

כאשר האנרגיה הנעכלת גבוהה מידי אז ייצור החלבון המיקרוביאלי עולה

1
done
by
מיין לפי

חומצת האמינו ליזין היא הראשונה שנפגעת מבין חומצות האמינו הלא חיוניות כתוצאה מחימום

1
done
by
מיין לפי

כוספה הינה תוצר שהוצא ממנו מרכיב הפחמימות והשמן ומכיל ריכוז גבוה של חלבונים

1
done
by
מיין לפי

מוננזין מוריד צריכת מזון ומעלה את אחוז הנעכלות

1
done
by
מיין לפי

מוננזין פוגע בחיידקים מייצרי החומצה הלקטית ובכך גורם להעלאת ה PH

1
done
by
מיין לפי

מוננזין פוגע בחיידקים מייצרי אמוניה ובכך הופך את חלבון המנה לשרידי יותר

1
done
by
מיין לפי

מוננזין נקשר למבברנת התאים ומגביר את תנועת היונים:מחדיק נתרן אשלגן ומוציא מימן

1
done
by
מיין לפי

שימוש במוננזין מפחית את רמת הייצור של החומצה האצטית וכתוצאה מכך עולה אחוז השומן בחלב

1
done
by
מיין לפי

מוננזין מעלה את רמת החלבון השרידי שמגיע למעי הדק על ידי פגיעה באוכלוסיית החיידקים שמפרקת את החלבון ומייצרת ממנו אמוניה

1
done
by
מיין לפי