Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האם ניתן לדעת בוודאות מה הם התהליכים אשר הובילו להיווצרות מערכת השמש?

1
שאלה #14140
done

כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
שאלה #14141
done

מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
שאלה #14142
done

איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב לגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
שאלה #14143
done

ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
שאלה #14144
done

אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
שאלה #14145
done

באילו סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
שאלה #14146
done

מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ

1
שאלה #14147
done

מה הם המאפיינים של סלעי הgreenstones?

1
שאלה #14148
done

מה הם מאפייני סלעי משקע ה BIF ומה הם מלמדים אותנו

1
שאלה #14149
done