גיאולוגיה קרח, אש ומטר של ברזל - קיץ 2017

אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
שאלה #14145
done


* השאלה נוספה בתאריך: 14-09-2017