Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה משמעות המושג "הקלה"?

1
sentiment_very_satisfied
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

על מי חלה חובת התשלום של היטל השבחה לרשות המקומית?

1
done
by
מיין לפי

במהלך הבנייה אדריכל מבקש לשנות במעט את המיקום והגודל של החלונות בחזית הבניין. מהו ההליך שייעשה לקראת קבלת אישור גמר הביצוע?

1
done
by
מיין לפי

אילו מחלקי הבניין הבאים יש לכלול בחישוב השטחים הכוללים בבניין?

1
done
by
מיין לפי
by יותם בלוך
יותם בלוך 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הכוונה לגובה 6.2 מטר
by

מהו "חדר מגורים" על–פי חוק?

1
done
by
מיין לפי

מהו "כבש" על–פי תקני הנגישות?

1
done
by
מיין לפי

להלן נתוני קיר בבניין מתוכנן: עובי קיר בטון 22 ס"מ עובי שכבת הבידוד התרמי וחיפויה בגבס 6 ס"מ עובי חיפוי האבן בהרכבה יבשה 12 ס"מ סך הכול 40 ס"מ מהו עובי הקיר שייכלל בחישוב השטחים הכוללים של הבניין?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

נתון בניין שיש בו שתי כניסות, מרחובות שונים. איזו כניסה נחשבת "הכניסה הקובעת"?

1
done
by
מיין לפי

מהו "מרווח" על–פי תקנות התכנון והבנייה?

1
done
by
מיין לפי

אילו נספחים יש לצרף לבקשה להיתר בנייה?

1
done
by
מיין לפי