Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה בסמכות אחות מוסמכת?

1
done
by
מיין לפי

על פי "תדריך למתן חיסון אנטי D לנשים בהריון עם RH שלילי" לאחר איזה מצב אישה זו תקבל זריקה במינון כפול?

1
done
by
מיין לפי

מתי לא נרשמים לבדיקת COOMBS בהתאם לנוהל?

1
done
by
מיין לפי

כאשר אישה קיבלה ציון 10 בשאלון EDS, והתחלנו התערבות עימה, מתי נעשה הערכה מחודשת?

1
done
by
מיין לפי

על פי נוהל זיהוי ושיוך ילדים,מה לא כולל בסרטי השיוך של היילוד?

1
done
by
מיין לפי
by TATYANA VAYSBLAT
TATYANA VAYSBLAT 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
טעות.. אמור להיות ב'.
by

איזו כמות של תפוקת שתן מעיד על הרעלת מגנזיום ?

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
תשןבה ג נכונה
by
by TATYANA VAYSBLAT
TATYANA VAYSBLAT 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
זה כן נכון....400
by
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
תפוקת שתן מתחת ל 30 מל לשעה יכולה לגרום להצטברות מגנזיום והרעלה
by

על פי נוהל "טיפול באישה הרה בתחנות טיפת חלב" -מהי מטרת המפגש הראשון בין האישה לבין האחות?

1
done
by
מיין לפי

רוי עבר השתלת מח עצם מוצלחת, וצריך לקבל חיסון מומת שגרתי. מתי יש לתת אותו?

1
done
by
מיין לפי
by Avichail Sorkin
Avichail Sorkin 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
בנוהל רשום שנה אחת
by

איזה חיסון לא מכיל נגיף מומת?

1
done
by
מיין לפי

מה מהדברים לא תמיד מופיע כתגובה מידית באנפילקסיס?

1
done
by
מיין לפי