Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נוהל לטפול באשה הרה, מדבר על נשים בתקופה:

1
done
by
מיין לפי

לפי נוהל לטפול באישה הרה, באיזה שבוע צריך לבצע תבחין משולש?

1
done
by
מיין לפי

לפי נוהל לטיפול באשה הרה, בדיקת אולטראסונד לעובר בשבועות 12-9 לא בודקת את:

1
mood
by
מיין לפי

לפי נוהל לטפול באשה הרה באיזה שבועות מבצעים שקיפות עורפית?

1
done
by
מיין לפי

לפי נוהל לטפול באשה הרה, באיזה שבוע נכון לעשות מבחן GCT?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמדדים הבאים אינו נבדק בביקור שיגרה של אישה בהריון, לפי נוהל טיפול באשה הרה?

1
done
by
מיין לפי

עפ"י נוהל זיהוי ושיוך ילודים, מה הזמן המקסימלי לשיוך זמני של היילוד?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

עפ"י נוהל זיהוי ושיוך ילודים, כמה אצדעות יש לשים לילוד- שיוך מיידי של הילוד: (מס' מינימלי)

1
done
by
מיין לפי
by tracy amrani
tracy amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
1 ליד + 1 לרגל + אחד לאמא כך שלילוד נשים רק 2
by

עפ"י נוהל זיהוי ושיוך ילודים; מה יהיה צבע סרטי השיוך המיידי?

1
done
by
מיין לפי

עפ"י נוהל זיהוי ושיוך ילודים, מה מופיע בסרט זיהוי קבוע של הילוד ולא מופיע בסרט זיהוי זמני:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by TATYANA VAYSBLAT
TATYANA VAYSBLAT 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
גם שם אב לא מופיע בצמיד...
by