Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה תהליך מצויר בתמונה?

1
done
by
מיין לפי

כשפורסמה השיטה ל PCR לראשונה, מה היה השימוש שבה הוכיחו את התועלת שלה?

1
done
by
מיין לפי

מהו התהליך המתואר באיור הבא ולאיזה שימוש הנדסה גנטית הוא קשור?

1
done
by
מיין לפי

האם ניתן להגביר RNA ב PCR?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא הבדל מהותי בין DNA ל RNA?

1
done
by
מיין לפי

איזה משפט מגדיר בצורה הטובה ביותר מהי הנדסה גנטית?

1
done
by
מיין לפי

מה חייב להיות בפלסמיד חיידקי?

1
done
by
מיין לפי

ברצונך לייצר עכבר מודל לסכרת – מה תהיה ההכלאה המועדפת מבין העכברים הטרנסגנים הבאים?(עכברים 1-5) 1. עכבר אשר בו cre מתבטא בבקרת הפרומוטור לאינסולין. 2. עכבר אשר בו cre יכול להפעיל את הגן לדיפטריה טוקסין (רעיל לתא). 3. עכבר אשר בו cre נמצא בבקרת הפרומוטור לאקטין. 4. עכבר אשר בו cre נמצא בבקרת הפרומוטור לאינסולין אך מופעל רק בעקבות קישור לליגנד אקסוגני. (ליגנד שהוזרק לעכבר). 5. עכבר אשר בו cre הנמצא בבקרת הפרומוטור לאינסולין מנוטרל בעקבות קישור לליגנד אקסוגני.

1
done
by
מיין לפי

מה קובע עד לאן ינוע DNA דו גדילי בgel electrophoresis?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מתאר נכון את הסדר של גודל המחדרים שניתן להכניס לווקטורים השונים?

1
done
by
מיין לפי
by אופיר בר
אופיר בר 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 16
זאת טעות, זה אמור להיות YAC ואז BAC ואז פלסמיד ואז לנטיווירוס שימו לב:)
by