Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

משפט דקלרטיבי הוא ...

1
done
done
by
מיין לפי

איזה מהשאלות הבאות הן שאלות מטפיזיקאיות?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהשאלות הבאות הן שאלות אפיסטמולוגיות ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהשאלות הבאות הן שאלות מתחום האתיקה ?

1
done
by
מיין לפי

מהו מדע על פי פרנסיס בייקון ?

1
done
done
חלק מהתובנות של בייקון : - מטרת המדע היא להבין ושלוט בטבע. לייצר ידע מעשי ל-"שימוש ולהטבה של בני אדם" ולהקלה על מצבם. - המדע מאופיין בצורה הטובה ביותר כשיטה או מתודה ספציפית לרכישת ידע. הפרויקט של בייקון היה לזהות ולנסח מתודה מדעית חדשה. תפיסת העולם האריסטוטלית: -מפגשים חושיים בודדים עם דברים חומריים מספקים בסיס להיסקים אינטלקטואליים באשר למהויות - למשל, לחפצים כבדים יש נטייה טבעית ליפול אל הקרקע - שהן אמיתות הכרחיות על העולם הטבעי. -התנסויות חושיות (באמצעות שיפוט אינטלקטואלי) חושפת אמיתות הכרחיות על העולם הטבעי.
by
מיין לפי

מדוע על פי פרנסיס בייקון אי אפשר להסתמך על העולם המדעי עד עכשיו?

1
done
done
by
מיין לפי

איזה שלבים כוללת המתודה של פרנסיס בייקון ?

1
done
done
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי

הבחנה בין דדוקציה לאינדוקציה

1
done
done
by
מיין לפי

סמן את המשפטים האנליטיים

1
done
done
done
משפט הוא אנליטי אם ערך האמת של המשפט תלוי אך ורק במשמעות של הביטויים שהמשפט הכיל. ישנם 25 תלמידים בכיתה צריך לדעת את המצב האמיתי בעולם. לא משנה כמה עברית אנחנו יודעים, אם אנחנו לא בכיתה – אנחנו לא יכולים לדעת.
by
מיין לפי

הבחנה בין הכרחי וקונטינגנטי :

1
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי