Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם חמשת המדדים המשפיעים על נראות הבלוג?

1
done
by
מיין לפי

במאמר על סיבות לשיתוף ידע, כיצד הסבירו החוקרים את הקשר השלילי בין מידת המחויבות לרשת לבין מידת העזרה?

1
mood
by
מיין לפי

לפי המאמר על שיפור ארגוני באמצעות WIKI ארגוני, מה לא נכון בנוגע לWIKI ארגוני?

1
done
by
מיין לפי

בפלטפורמה של מערכת זהותם של התורמים לא ידועה. האם זה משפיע על גיוס התרומות לטובה או לרעה ומדוע?

1
done
by
מיין לפי

אלו מבין המודלים הבאים מתייחס להחצנת המידע?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

רציונאליות חסומה קשורה ל:

1
done
by
מיין לפי

ככל שהרשת הסמנטית צפופה יותר כך

1
done
by
מיין לפי

מהי השיטה הנפוצה לדליית ידע?

1
done
by
מיין לפי

חדשנות משבשת היא בעיקרה

1
done
by
מיין לפי

יצירת ידע, הפצת ידע ושביעות רצון בעבודה יעזרו:

1
mood
נערך לפני שנה
by
מיין לפי