Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו העקרון והאתגר החשובים ביותר בתעשיית המזון ?

1
done
by
מיין לפי

איזה ממוצרי המזון הבאים עברו תסיסה לקטית?

1
done
by
מיין לפי

מהם מגנים (קריופרוטקנטים)?

1
done
by
מיין לפי

מהו גליאדין ?

1
done
by
מיין לפי

מהו חלבון החלב העיקרי ?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין עיקור לפסטור ?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקיד האנזים אלקליין פוספטאז בתעשיית המזון ?

1
done
by
מיין לפי

לשימוש באבקת חלב יתרונות וחסרונות , מהו החסרון המרכזי?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מהו התהליך הטכנולוגי שבעזרתו מכינים אבקת חלב

1
done
by
מיין לפי

מהי מוטציה סומטית

1
done
by
מיין לפי