Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

קצין בצבא הורד בדרגה כאשר שני חיילים מיחידתו נפצעו במהלך תרגיל. לטענת הקצין, הסיכון בתרגיל היה ידוע מראש והוא בוצע בדיוק באותו אופן פעמים רבות בעבר. הקצין זועם על כך, שמעולם לא נענש בעבר כאשר התרגילים הצליחו ולא היו נפגעים. בהנחה שטענת הקצין צודקת, איזו הטיה עשויה להסביר את העובדה שהפעם הקצין נענש?

1
done
by
מיין לפי

הטיית האישוש מתייחסת לנטייתם של אנשים:

1
done
by
מיין לפי

היוריסטיקת היציגות עשויה להוביל ל:

1
done
by
מיין לפי

כאשר אנשים נשאלו שבועיים אחרי רעידת האדמה ההרסנית שהיתה באזור קטמנדו, מה הסיכוי שבמהלך השנה הקרובה תתרחש רעידת אדמה עוצמתית באזורנו, הרוב ענו כי הסיכוי לכך הוא מאוד גבוה. כיצד ניתן להסביר תשובה זו?

1
done
by
מיין לפי

על פי טברסקי וקהנמן (PROSPECT THEORY), מה נכון לומר לגבי פונקציית התועלת הסובייקטיבית?

1
done
by
מיין לפי

מו"ל בעל ניסיון רב הגיע למסקנה כי: "הצלחה מוקדמת מדי של סופר צעיר פוגמת בכושרו היצירתי בהמשך". כעדות למסקנה זאת הוא מציין כי אצל סופרים צעירים רבים, לאחר ספר ראשון מוצלח במיוחד, הספר הבא הוא בדרך כלל מאכזב. מה ניתן לומר על המסקנה שהסיק המו"ל?

1
done
by
מיין לפי

ידוע שצרכנים מעדיפים מכשירי סלולר זולים ככל הניתן, אך בעלי זיכרון גדול ככל הניתן. חברה א' מוכרת מכשיר שעולה 1500 ₪ ובעל זיכרון של 8 ג"ב. חברה ב' מוכרת מכשיר שעולה 1000 ₪ ובעל זיכרון של 6 ג"ב. על מנת להגדיל את נתח השוק של חברה א', איזה מבין המוצרים הנוספים הבאים כדאי לחברה להוציא לשוק? (יש לצאת מנקודת הנחה ששאר המאפיינים של המכשירים זהים)

1
done
by
מיין לפי

בקורס שיפוט וקבלת החלטות, שבו הציון הסופי מורכב מציון במבחן וציון בעבודה, התברר כי הציונים הסופיים היו נמוכים עוד יותר מהרגיל (ממוצע 68 והציון הגבוה ביותר היה 89). לאחר פרסום הציונים הגישו סטודנטים מכתב מחאה מנומק להפליא, שבעקבותיו החליטה המרצה להעניק להם פקטור ולהעלות את כל הציונים הסופיים ב- 10 נקודות עפ"י השיטה הבאה: 4 נקודות על הציון בעבודה ו- 6 נקודות על הציון במבחן. על מנת לשפר את מצב רוחם של הסטודנטים, החליטה המרצה לשלוח להם מכתבים ובהם הודעה בדבר הפקטור. אולם, היא מתלבטת בין (א) לשלוח לכל סטודנט שני מכתבים נפרדים - אחד המודיע על פקטור של 4 נק' בעבודה ואחד המודיע על פקטור של 6 נק' במבחן, לבין (ב) לשלוח לכל סטודנט מכתב אחד המודיע על פקטור של 10 נקודות בציון הסופי. עפ"י prospect theory, איזו אלטרנטיבה (א) או (ב) תשמח יותר את הסטודנטים?

1
done
by
מיין לפי

סוכנת דירוג אשראי רצתה להעריך את הסיכוי שחברת בתי הזיקוק בחיפה תחדל לתפקד בשנה הקרובה. לשם כך הם כינסו פאנל מומחים ישראלים. בכדי לראות האם ניסוח השאלה ישפיע על ההערכה החליטו לחלק את הפנאל לשניים ולשאול את המומחים באחד הפאנלים את השאלה בנוסח אחד ובפאנל השני בנוסח אחר. להלן נוסח השאלות וההערכות הממוצעות שניתנו ע"י המומחים בכל פאנל: - מהו להערכתך הסיכוי שבתי הזיקוק בחיפה יחדלו לתפקד בשנה הקרובה? (0.5%) -מהו להערכתך הסיכוי שבמהלך השנה הקרובה תפרוץ מלחמה בין מדינת ישראל לחיזבאללה אשר בעקבוציה ישוגרו טילים לעבר בתי הזיקוק שיגרמו לכך שבת הזיקוק יינזקו ויחדל לתפקד? (2%) איזו תופעה שלמדנו יכולה להסביר את התוצאה הנ"ל?

1
done
by
מיין לפי

כאשר אדם בוחר לפי תוחלת/תועלת צפויה (Expected Utility):

1
done
by
מיין לפי