Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב גלגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

האם ניתן לדעת בוודאות מהם התהליכים אשר הובילו להיווצרות מערכת השמש?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

1
done
by
מיין לפי

ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

1
done
by
מיין לפי

מהם מאפייני סלעי משקע BIF ומה הם מלמדים אותנו?

1
done
by
מיין לפי

אילו מבין צמדי הסלעים הבאים אינם סלעי משקע כימיים:

1
done
by
מיין לפי

מהם סטרומטוליטים ומה חשיבותם הרבה להתפתחות החיים המפותחים יותר בכדור הארץ

1
done
by
מיין לפי

באיזה סדר ישקעו גרגירי סלע באנרגיית הובלה שהולכת ונחלשת?

1
done
by
מיין לפי

מהם המאפיינים של סלעי greenstones?

1
done
by
מיין לפי