Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מעקב מדינתי מתמשך אחר אזרחים באינטנט הוא סוגיה של -

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

המושג המרכזי ב-GDPR הוא -

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

חוק המחשבים כולל -

1
done
by
מיין לפי

התאבדות אהרון שוורץ וההעמדה לדין של לורי דרו בעקבות התאבדות מייגן מיירס

1
done
by
מיין לפי

קובי חדר למערכות מחשב של בנק גדול וגרם נזקים משמעותיים–

1
done
by
מיין לפי

פרשות "האנלייזר" ו-"הסוס הטרויאני"–

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

ישראל הצטרפה לאמנת בודפשט לפני שנתיים לערך. אמנה זו–

1
done
by
מיין לפי

ניתן לומר שזכויות קנייניות חזקות יותר מזכויות חוזיות או נזיקיות משום ש–

1
done
by
מיין לפי

אחד התנאים שבהם חייבת לעמוד המצאה כדי שניתן יהיה לרשום עליה פטנט הוא–

1
done
by
מיין לפי

ד"ר כהן המציא מכשיר רפואי חדש במסגרת עבודתו בבית החולים. ההמצאה היא–

1
done
by
מיין לפי