Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

מטוטרקסט משמשת כטיפול אנטי סרטני, כאנטי מטבוליט של חומצה פולית. מהו המשפט שמתאר בצורה הנכונה ביותר את עיקרון פעולתה?

1
done
by
מיין לפי

למעבדתך הגיעו דגימות דם של שני חולי סיסטיק פיברוזיס מאובחנים. לחולה א' דווחו סימפטומים קלים משל חולה ב'. הסטודנט הצעיר שקיבל את הדגימות איבד את המדבקות שעליהן. מהדגימות הופק ליזאט. החלבונים הופרדו באמצעות PAGE (אלקטרופורזה נטיבית) ולאחר מכן אנליזת western blot. הממברנה נחשפה לנוגדן anti-CFTR והתקבלו התוצאות המתוארות בשרטוט. על פי הנתונים, איזה מהמשפטים הבאים נכון ביותר?

1
done
by
מיין לפי

אנחנו מכירים שני מסלולי סינתזת פורינים: de-novo ו-salvage. באיזה מעכב של האנזימים המעורבים בתהליכים אלו נשתמש כדי לעצור בצורה סלקטיבית סינתזה של פורינים בתאי דם לבנים המעורבים במחלה אוטואימונית בה תאי הדם תוקפים את הגוף ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מין המשפטים הבאים הוא אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

חלבון X הוא חלבון בלתי פעיל. על מנת שיופעל (יהפוך לפעיל) עובר חלבון X ביקוע ע"י חלבון A. על מנת לבקע (לחתוך) את חלבון X צריך חלבון A להיקשר לחלבון X, לזהות אתר חיתוך המורכב מארבע חומצות אמינו ספציפיות ולבצע את החיתוך. ידוע שאצל חולים במחלה נדירה יש הסטה (העברה) של אתר החיתוך ממרכז הרצף החלבוני לאזור אחר. לאחר ניקוי החלבון, טיפול באמצעות חלבון A (רק בחלק מהדוגמאות) והרצתו באנליזת SDS-PAGE ו- western blot התקבלו התוצאות הבאות. איזו מהתשובות הבאות מתארת את תוצאות האנליזה ?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »